მენიუ დახურვა
ge en ru
100%
ხარისხი

კომპანიაში დაინერგა და ეფექტურად ფუნქციონირებს ხარისხის მართვის სისტემა - ISO 9001. გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური საინჟინრო პერსონალით, წარმოება კი აღჭურვილი თანამედროვე მანქანა-დანადგარებითა და საწარმოო ხაზებით. ეს განაპირობებს კომპანია „ელიტა ბურჯის“ მაღალ ხარისხს, როგორც მასალათა წარმოების, ისე მომსახურების კუთხით.

ჩვენი პარტნიორები