საპროექტო სამუშაოები

მენიუ დახურვა
ge en ru
100%

საპროექტო სამუშაოები

"ელიტა ბურჯი" გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის შენობა-ნაგებობების საპროექტო მომსახურებას. დამკვეთის სურვილის მიხედვით, ჩვენი შეთავაზება მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

  • ლითონის კონსტრუქციებისგან შედგენილი შენობა ნაგებობების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
  • რკინა-ბეტონის  კონსტრუქციებისგან შედგენილი შენობა ნაგებობების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
  • ლითონის კონსტრუქციებისთვის დამუშავებული KM ნახაზებიდან, KMD დოკუმენტაციის შედგენა

ხართ დაინტერესებული ჩვენთან თანამშრომლობით?

ელიტა ბურჯისთვის პრიორიტეტულია ადამიანური რესურსების სწორად მართვა და საკადრო პოლიტიკის ეფექტურად დანერგვა ორგანიზაციაში.

ჩვენი პარტნიორები