ჩვენ შესახებ

მენიუ დახურვა
ge en ru
100%

ჩვენ შესახებ

„ელიტა ბურჯი" დაარსდა 1998 წელს. კომპანიის ძირითადი მიმართულებაა სამშენებლო სამუშაოები და მშენებლობისათვის საჭირო მასალების წარმოება.

ელიტა ბურჯის მთავარ საქმიანობას მშენებლობა წარმოადგენს და ამ დარგის სრულ სპექტს მოიცავს, დაწყებული საპროექტო სამუშაოებით პროექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარებით დასრულებული.

 

დღეს „ელიტა ბურჯის“ მენეჯმენტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს განავითაროს საქმიანობა და დანერგოს თანამედროვე ტექნოლოგიები სამშენებლო ბაზარზე. კომპანიაში დაინერგა და ეფექტურად ფუნქციონირებს ხარისხის მართვის სისტემა - ISO 9001. გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური საინჟინრო პერსონალით, წარმოება კი აღჭურვილი თანამედროვე მანქანა-დანადგარებითა და საწარმოო ხაზებით. ეს განაპირობებს კომპანია „ელიტა ბურჯის“ მაღალ ხარისხს, როგორც მასალათა წარმოების, ისე მომსახურების კუთხით.    

 

შპს ელიტა ბურჯში დასაქმებულია 700 ადამიანი.

20
წელი ბაზარზე
150
დასრულებული პროექტი
700
თანამშრომელი
5
საამქრო
გახდი ჩვენი გუნდის წევრი

ელიტა ბურჯისთვის პრიორიტეტულია ადამიანური რესურსების სწორად მართვა და საკადრო პოლიტიკის ეფექტურად დანერგვა ორგანიზაციაში.

ჩვენი პარტნიორები