დავით გოგიჩაიშვილი

მენიუ დახურვა
ge en ru
100%
გუნდი
დავით გოგიჩაიშვილი
კომერციული დირექტორი
გახდი ჩვენი გუნდის წევრი

ელიტა ბურჯისთვის პრიორიტეტულია ადამიანური რესურსების სწორად მართვა და საკადრო პოლიტიკის ეფექტურად დანერგვა ორგანიზაციაში.

ჩვენი პარტნიორები